ISSUE 1

All articles in this issue were written in Romanian and published in print only

Tendinţe noi în managementul public internaţional şi oportunitatea adaptării şi implementării lor în instituţiile publice din România

Armenia ANDRONICEANU

Serviciile de sănătate şi asigurările sociale de sănătate

Ion PLUMB

General şi particular în evaluarea eficienţei în sectorul public

Marian STIOAN, Nadia Carmen ENE

Cadrul strategic pentru accelerarea reformei administraţiei publice

Marius PROFIROIU

Tehnologiile informatice şi relaţia cetăţean - autoritate publică

Sofia Elena COLESCA

Utilizarea matricei logice a proiectului în managementul proiectelor publice

Doru CURTEANU

Formarea şi perfecţionarea resurselor umane în administraţia publică

Cristina CARAMETE

Metode moderne de comunicare în instituţiile publice

Iulia Lavinia LUTA

Modernizarea instrumentarului managerial prin punerea în practică a unui sistem de pilotaj în cadrul serviciilor publice

Alina PROFIROIU

Dezvoltarea leadership-ului în administraţia publică din România în viitor

Oana ABALUTA

Dezvoltarea economică locală

Irina POPESCU

Consideraţii privind criteriul "LEADERSHIP" din cadrul modelului EFQM

Cosmin DOBRIN, Ion POPA

Prezentarea ideilor moderne referitoare la Managementul Sectorului Public

K.E. SIGRIST

Apariţii editoriale