ISSUE 2

All articles in this issue were written in Romanian and published in print only

Restructurarea arhitecturii guvernării

Marius PROFIROIU

Auditul – atribut al unui management performant

Marian STOIAN, Ilinca MUNTEAN

Managementul funcţiei publice în statele Uniunii Europene

Armenia ANDRONICEANU

Impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra coeziunii sociale şi principalele delimitări conceptuale

Armenia ANDRONICEANU, Irina POPESCU, Oana ABĂLUŢĂ

Strategia şi politica regională în România

Luminiţa-Daniela CONSTANTIN

Scanarea mediului organizaţional

George MOLDOVEANU

Guvernarea electronică

Sofia Elena COLESCA

Formarea pentru integrarea europeană a funcţionarilor publici

Cristina CARAMETE

Disfuncţionalităţile guvernamentale

Alina PROFIROIU

Consideraţii privind criteriul "RESURSE UMANE" din cadrul modelului EFQM de gestionare a calităţii

Cosmin DOBRIN, Ion POPA

Indicatori utilizaţi în evaluarea programelor socio-economice finanţate prin Fondurile Structurale

Nadia ENE, Cătălin DOBREA

Aspecte generale privind evaluarea efectelor în sfera serviciilor publice

Claudiu CICEA

Efectul de oraş şi suprapopularea urbană, indicatori de program în politica regională şi urbană

Irina POPESCU

Principalele abordări în măsurarea dialogului social

Cristian MARINAŞ

Auditul Resurselor Umane - funcţie de bază a managementului resurselor umane

Irinel MARIN

Importanţa productivităţii în sectorul public

Oana ABĂLUŢĂ

Apecte privind combaterea corupţiei în administraţia publică

Mihaela PĂCEŞILĂ

Profesionalismul funcţionarilor publici, cerinţă esenţială a creării în România a unei administraţii publice moderne

Lazăr LATU

APARIŢII EDITORIALE